Gospodarka surowcami – wybrane aspekty

Strategie surowcowe na poziomie kraju, regionu, firmy podkreślają wagę racjonalnego gospodarowania zasobami i wyznaczania kierunków inwestycji, zgodnych z obecnym stanem wiedzy, z poszanowaniem interesów przedsiębiorców, środowiska i społeczności lokalnych. Postęp technologiczny i techniczny wymusza nowe spojrzenie na surowce, dawne zasoby których nie dawało się pozyskać, wcześniej traktowane jako bezużyteczne stają się cenne gospodarczo. Zrównoważony rozwój, gospodarka o obiegu zamkniętym, potrzeby nowoczesnych gospodarek kreują nowoczesne rozwiązania, a to z kolei wymaga elastycznego reagowania na nie poprzez instrumenty prawne, ekonomiczne czy organizacyjne.
Tej tematyki dotyczyło seminarium pt. Gospodarka surowcami – wybrane aspekty”, zorganizowane przez Związek Pracodawców Polska Miedź przy współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Wyceny Złóż Kopalin oraz Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Górnictwa Oddział Lubin, które odbyło się w dniu 28 stycznia 2020 roku w Centrum Rekreacji i Sportu „Szkutnik” w Oborze.
Tematy dyskusji dotyczyły następujących zagadnień:

  • nowej kategorii gospodarczej, jaką stają się złoża antropogeniczne, powstałe w wyniku działalności człowieka;
  • wyceny wartości złóż, jak w warunkach zmieniającej się gospodarki dokonywać tego skuteczne, aby szanować interesy firm wydobywczych, społeczności, budżetu,
  • wykorzystywanie efektywne nowych technologii dla dokumentowania i zagospodarowania złóż.