Harmonogram naborów dla Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027

W dniu 9 maja 2023 r. Uchwałą nr 6855/VI/23 Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął zmieniony Harmonogram naborów dla Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027, który znajduje się na stronie internetowej. Harmonogram obejmuje nabory konkurencyjne i niekonkurencyjne zaplanowane na kolejne 12 miesięcy. Harmonogram będzie aktualizowany co najmniej raz na kwartał. W związku z tym następne nabory będą dodawane sukcesywnie przy kolejnych zmianach dokumentów. W załączeniu znajdują się harmonogram naborów, uchwałę Zarządu Województwa Dolnośląskiego wraz z uzasadnieniem. Źródło: Województwo Dolnośląskie – Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego