Informacja o konferencjach on-line dot. ochrony własności intelektualnej_23 i 25 maja 2022 r

Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) oraz Urząd Patentowy RP zapraszają do udziału w dwóch wydarzeniach online poświęconych tematyce własności intelektualnej.

23 maja – Konferencja online – Dofinansowanie ze środków unijnych dla MŚP na ochronę własności intelektualnej (dla przedsiębiorców)

Tematyka:

  • SME Fund: program dofinansowania skierowany do małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) z UE, w celu wsparcia ich w ochronie własności intelektualnej;
  • Easy Filing – nowe narzędzie elektroniczne EUIPO stworzone specjalnie dla MŚP, dzięki któremu można łatwiej dokonać zgłoszenia do ochrony unijnych znaków towarowych i wspólnotowych wzorów przemysłowych;
  • jak chronić swoją markę i jej funkcjonowanie w internecie?
  • oferta Urzędu Patentowego RP dla przedsiębiorców – czyli Urząd frontem do klienta!

Zapraszamy do udziału w konferencji online organizowanej przez EUIPO we współpracy z Urzędem Patentowym RP, poświęconej tematyce wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw w ochronie ich własności intelektualnej. Więcej informacji, agenda konferencji oraz możliwość rejestracji na wydarzenie dostępne na stronie EUIPO.

Informacja na stronie UPRP: https://uprp.gov.pl/pl/aktualnosci/wydarzenia/konferencja-online-znaczenie-praw-wlasnosci-intelektualnej-dla-msp-dofinansowanie-ze-srodkow-unijnych-dla-msp-na-ochrone-wlasnosci-intelektualnej


25 maja – IPforYou – konferencja online dla specjalistów organizowana przez EUIPO we współpracy z UPRP
Tematyka:

  • dowody w postępowaniu przed EUIPO (znaki towarowe)
  • fundusz wsparcia dla MŚP – SME Fund 2022

Ekspert z EUIPO przedstawi prezentacje dotyczące istotnych zagadnień związanych z własnością intelektualną, skierowane do prawników, pracowników działów prawnych i innych osób zawodowo zajmujących się własnością intelektualną.

Konferencja online jest bezpłatna. Liczba miejsc jest ograniczona! Zapraszamy do zapoznania się z programem i do zarejestrowania się na stronie EUIPO.
Więcej na stronie UPRP: https://uprp.gov.pl/pl/aktualnosci/wydarzenia/ipforyou-konferencja-online-dla-specjalistow-organizowana-przez-euipo-we-wspolpracy-z-uprp
Oba wydarzenia przeprowadzone będą w języku polskim, wymagana jest wcześniejsza rejestracja.

Źródło: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej  (EUIPO), Urząd Patentowy RP, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego