Informacja Prasowa Federacji Przedsiębiorców Polskich

FPP: W latach 2008-2016 państwo zaoszczędziło na usługach 25 mld zł
Konieczne jest systemowe rozwiązanie problemu z lat poprzednich
W latach 2008-2016 instytucje publiczne rozstrzygały przetargi w oparciu o znacząco zaniżone stawki za roboczogodzinę – na poziomie 5-7, a nawet 3 złote. Sytuacja ta trwała do czasu wprowadzenia waloryzacji oraz obowiązku zatrudnienia na umowę o pracę w zamówieniach publicznych, a także ustalenia minimalnej stawki godzinowej i ozusowania umów zleceń. Wszystkie te rozwiązania były popierane przed przedsiębiorców – dla których uzdrowienie rynku pracy oznaczało zmniejszenie skali nieuczciwej konkurencji. Federacja Przedsiębiorców Polskich wskazuje, że obecnie konieczne jest rozwiązanie problemu wynikającego z niekorzystnych mechanizmów z lat ubiegłych. Państwo zaoszczędziło na usługach 25 mld zł i było wyłącznym beneficjentem ówczesnego systemu prawnego.
Cała informacja prasowa znajduje się w załączniku oraz na stronie http://biznes.interia.pl/firma/news/skladki-na-zus-moga-byc-zapalnikiem-tej-bomby,2560525,1852