Informacja z XXVIII Zgromadzenia Ogólnego Związku Pracodawców Polska Miedź

Informujemy, że 29 maja 2018 roku odbyło się  XXVIII Zgromadzenie Ogólne Związku Pracodawców Polska Miedź, któremu przewodniczył Pan Janusz Cendrowski – Wiceprzewodniczący Rady Związku.
Podczas Zgromadzenia Ogólnego odbyły się wybory uzupełniające do Władz Związku Pracodawców Polska Miedź z uwagi na złożone przez członków Rady rezygnacje oraz zakończenie pracy w spółkach KGHM.
Rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Związku złożył pan Rafał Pawełczak oraz pan Andrzej Szydło.
Pozostali członkowie Rady Związku, którzy zakończyli pracę w spółkach KGHM zostali odwołani przez Zgromadzenia Ogólne w głosowaniu tajnym.
Zgromadzenie Ogólne odwołało Panów: Radosława Domagalskiego – Łabędzkiego, Andrzeja Zbróga, Sebastiana Wijasa Przemysława Hopfera oraz Marcina Jankowskiego.
Dziękujemy wszystkim ustępującym członkom Rady za dotychczasową współpracę i poświęcony nam czas.
Przeprowadzone zostały wybory uzupełniające  na Przewodniczącego Rady Związku oraz wybory uzupełniające do Rady w ramach I, II Filara.
Przewodniczącym Rady Związku został Pan Rafał Pawełczak – Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź SA
Do Rady Związku w drodze głosowania tajnego zostali wybrani:
I Filar – ciąg technologiczny KGHM Polska Miedź: Tomasz Maciejowski, Tomasz Olejarczyk, Piotr Sosiński oraz Radosław Pobol
II Filar – Grupa kapitałowa KGHM Polska Miedź: Wacław Szetelnicki oraz Adrian Szymański
W Radzie nadal zasiadają członkowie wybrani przez poprzednie Zgromadzenia Ogólne:
I Filar – ciąg technologiczny KGHM Polska Miedź: Jarosław Twardowski
II Filar – grupa kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. – Janusz Cendrowski,
III Filar – jednostki samorządu terytorialnego: Jacek Szwagrzyk
IV Filar – pozostałe podmioty: Grzegorz Dzik, Jerzy Nadolny oraz Dominik Brach