Innowacyjne technologie w polskiej medycynie – cenne seminarium