IV edycja Akademii Menadżera Innowacji

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości realizuje autorski program szkoleniowo-doradczy Akademia Menadżera Innowacji (AMI).

Innowacje to siła napędowa nowoczesnej gospodarki i katalizator rozwoju każdego przedsiębiorstwa. Tylko te firmy, które sukcesywnie wprowadzają na rynek nowe produkty i usługi osiągają sukcesy biznesowe i mogą skutecznie konkurować na wymagającym rynku. AMI to program dopasowany do potrzeb przedsiębiorców otwartych na wdrażanie zmian w swoich firmach i zarządzanie innowacjami.

PARP zaprasza przedsiębiorców do wzięcia udziału w IV edycji projektu. Jego celem jest wyposażenie właścicieli firm i menadżerów w kompetencje umożliwiające sprawne wdrażanie innowacyjnych procesów, produktów i usług w przedsiębiorstwach. AMI składa się z części szkoleniowej oraz równolegle realizowanej w przedsiębiorstwie części doradczej.

Wykładowcami i doradcami AMI są uznani eksperci, praktycy, liderzy i mentorzy z dziedziny wdrażania i zarządzania innowacjami. Efektem programu są realizowane konkretne projekty wdrożeniowe, zwiększające konkurencyjność firm wszystkich branż i umożliwiające ich dalszy rozwój. Realizacja szkoleń i doradztwa AMI pozwala na podniesienie kompetencji i wykształcenie menadżerów innowacji nowej generacji.

Program skierowany jest do wszystkich przedsiębiorców bez względu na branżę i rodzaj prowadzonej działalności. Przedsiębiorcy mogą liczyć na dofinansowanie ze środków Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w wysokości 80% dla mikro, małych i średnich firm oraz 50% dla dużych przedsiębiorstw. Nabór rozpoczął się 25 lipca i potrwa do 9 września br.

Pierwszy zjazd odbędzie się w październiku 2022 r.

Więcej informacji znajduje się na stronie:  https://www.parp.gov.pl/ami

 

Źródło: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego