KGHM DLA SAMORZĄDÓW

W tym roku KGHM przekazał samorządom Zagłębia Miedziowego już 2 mln zł na projekty społeczne. Promesy na kolejne 1,5 mln zł osiem gmin otrzymało podczas konferencji organizowanej przez Związek Pracodawców Polska Miedź. Honorowy Patronat nad spotkaniem objął Minister Krzysztof Kubów, Sekretarz Stanu, Szef Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów.

Konferencja „KGHM dla samorządów” rozpoczęła się symbolicznym akcentem. Marcin Chludziński, były Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A odebrał nagrodę za szczególny wkład w doskonałą współpracę KGHM z lokalnymi społecznościami. Samorządowcy zgodnie podkreślali, że nigdy wcześniej relacje ze Spółką nie były tak intensywne i efektywne.

Patrząc z perspektywy dwudziestolecia pracy w samorządzie, ostatnie cztery lata współpracy z KGHM były wyjątkowo dobre, zwłaszcza dla mniejszych gmin. Za nami jest wiele wspólnych projektów. Cieszę się bardzo, że KGHM dostrzegł potrzebę wsparcia nie tylko tych gmin, na których terenie prowadzi działalność, ale i innych miejscowości regionu. Przecież w nich także mieszkają pracownicy koncernu. Dziękuję Prezesowi Chludzińskiemu za otwartość na nasze potrzeby i mam nadzieję, że ta misja KGHM będzie kontynuowana — mówi Jacek Szwagrzyk, wójt Gaworzyc.

Ta nagroda jest dla mnie wyjątkowo ważna. Bardzo dziękuję. Mam poczucie, że spędzone w KGHM lata to był czas bardzo trudny i jednocześnie satysfakcjonujący. Współpraca z samorządami przyniosła wiele pomysłów, inicjatyw, myślenia o tym, co razem możemy zrobić dla regionu. Jej realne efekty pozostaną na tej ziemi i służyć będą lokalnym społecznościom — podkreślał Marcin Chludziński.

Spośród wielu działań KGHM kierowanych do mieszkańców regionu wymieńmy chociażby prekursorski, realizowany w kilku powiatach Program Profilaktyki i Przeciwdziałania Depresji „W depresji nie jesteś sam”. W jego pierwszej edycji udział wzięło ponad 8200 osób, druga właśnie się rozpoczęła. Warto także wspomnieć o cyklu Eko-zdrowie. Jest to systematyczne finansowane zajęć promujących aktywność fizyczną w różnych grupach wiekowych. Szczególne znaczenie mają programy wspierające rodziny np. „Szkoła Rodziców i Wychowawców”, „Dwie godziny dla Rodziny”, akcja promująca rodzicielstwo zastępcze „Miedź Rodzinę”, warsztaty Tato.net, projekt „Rodzina Rozwój Demografia” itp. Bogata jest oferta dla edukacji: program rozwoju nawyków i kompetencji LIDER, program profilaktyczny dla młodzieży z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych „Archipelag Skarbów”, program wsparcia bibliotek „CLICK – bezpłatne e-prenumeraty” i wiele innych. W sumie beneficjentami wszystkich projektów było ponad 25 tysięcy osób.

Często słyszymy pytanie: „skąd czerpiecie pomysły?”. Odpowiedź jest prosta: to właśnie rezultat dobrej komunikacji z samorządami. Pytamy, jakie obszary wymagają wsparcia, które działania mogą przynieść potrzebne, pozytywne zmiany społeczne, uważnie słuchamy odpowiedzi i przygotowujemy dedykowane konkretnym grupom mieszkańców działania. Dzięki temu każdy projekt, każda wydana złotówka mają sens — przekonuje dr Gabriela Jednorał, Główny Specjalista w Departamencie Komunikacji KGHM Polska Miedź S.A.

Do projektów inicjowanych przez KGHM dodać należy także przedsięwzięcia realizowane przez same samorządy, a współfinasowane ze środków koncernu. W 2022 roku na profilaktykę zdrowotną, budowę placów zabaw i boisk sportowych, modernizację wiejskich świetlic oraz terenów rekreacyjnych gminy otrzymały już 2 miliony złotych. Promesy na kolejne 1,5 miliona osiem samorządów odebrało podczas Konferencji.

Bardzo dobrze oceniam współpracę z KGHM, zwłaszcza w ostatnim czasie. Wcześniej nie otrzymywaliśmy żadnych środków. Z tej dotacji 20 tys. przeznaczamy na montaż piłkochwytu na boisku sportowym w Białołęce, a 80 tys. na budowę boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Wojszyn — deklaruje Artur Jurkowski, Wójt Gminy Pęcław

W naszym przypadku środki są zdefiniowane w jednym kierunku, całe 250 tys. pomoże w przywróceniu funkcji świetlicy w miejscowości Czerna. Budynek wymaga gruntownego remontu. Dokładamy zatem pieniądze z budżetu gminy, aby obiekt służył mieszkańcom tej wsi — mówi Krzysztof Wołoszyn, Wójt Żukowic.

Dotację przyznaną przez KGHM wykorzystamy na działania miękkie skierowane do dzieci i młodzieży, do instytucji podległych gminie, domów kultury i szkół. Z pewnością dobrze ją wykorzystamy obiecuje Jacek Szwagrzyk, Wójt Gaworzyc.

Ogromnym wsparciem dla samorządów są również podatki płacone przez KGHM. W 2021 roku było to ponad 500 mln zł. W pierwszym półroczu tego roku tylko z podatku od nieruchomości blisko 116 mln zł zasiliło budżety gmin. Gros środków przyznaje Fundacji Polska Miedź. Najlepiej widać to w liczbach. W 2021 roku na realizację ponad 300 projektów przekazana została kwota ponad 20 mln zł. Pieniądze oprócz organizacji wydarzeń kulturalnych i sportowych, ochrony zdrowia i wyposażenia szpitali, wsparły lokalne oddziały Ochotniczych Straży Pożarnych czy prace remontowe kościołów i innych zabytków w regionie.

Te kwoty pokazują skalę znaczenia KGHM dla regionu. To oczywiste, że gdyby nie działalność koncernu Zagłębie Miedziowe nie byłby jednym z najlepszych miejsc do pracy i życia w Polsce. Tym ważniejsze jest zadanie koordynacji współpracy KGHM i samorządów powierzone Związkowi Pracodawców Polska Miedź.
W ostatnich 4 latach zorganizowaliśmy aż 17 spotkań, na których dyskutowano o kierunkach rozwoju regionu i inicjowano nowe przedsięwzięcia. Jestem przekonana, że wiele świetnych pomysłów jeszcze przed nam
i — uważa Beata Staszków, Prezes Zarządu Związku Pracodawców Polska Miedź.

Konferencja „KGHM dla Samorządów” odbyła się pod Honorowym Patronatem Ministra Krzysztofa Kubów, Sekretarza Stanu, Szefa Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów.