Komunikat Komisji Europejskiej: Sztuczna inteligencja dla Europy

COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN COUNCIL, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS Artificial Intelligence for Europe

Termin sztuczna inteligencja (SI) odnosi się do systemów, które wykazują inteligentne zachowanie dzięki analizie otoczenia i podejmowaniu działań – do pewnego stopnia autonomicznie – w celu osiągnięcia konkretnych celów. Systemy SI mogą być oparte na oprogramowaniu, działając w świecie wirtualnym (np. asystenci głosowi, oprogramowanie do analizy obrazu, wyszukiwarki, systemy rozpoznawania mowy i twarzy), lub mogą być wbudowane w urządzenia (np. zaawansowane roboty, samochody autonomiczne, drony lub aplikacje internetu rzeczy). Z SI korzystamy codziennie, np. do wykonywania tłumaczeń z obcych języków, generowania napisów w filmach wideo lub blokowania spamu.

Sztuczna inteligencja to ważna część cyfrowej transformacji. Trudno obecnie wyobrazić sobie życie bez licznych zastosowań sztucznej inteligencji w towarach i usługach, a czeka nas jeszcze wiele związanych z nią zmian w dziedzinie pracy, biznesu, finansów, zdrowia, bezpieczeństwa, rolnictwa i innych. Sztuczna inteligencja ma również kluczowe znaczenie dla Europejskiego Zielonego Ładu i odbudowy UE po COVID-19.

Sztuczna inteligencja (SI) jest już częścią naszego życia – to nie science fiction. SI jest obecna w naszej rzeczywistości w różnych sytuacjach – gdy korzystamy z wirtualnego asystenta lub organizujemy dzień pracy, w podróży samochodem bezzałogowym, w telefonach, które sugerują piosenki lub restauracje, które mogą nam się podobać. SI nie tylko ułatwia nam życie, ale także pomaga rozwiązywać niektóre z największych wyzwań świata: od leczenia chorób przewlekłych lub zmniejszenia liczby ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych 1 po przeciwdziałanie zmianom klimatu lub przewidywanie zagrożeń dla bezpieczeństwa cyberprzestrzeni.

Dokument Komisji Europejskiej zakłada działania w dziedzinie technologii, etyki, prawa i ekonomii. AI została określona jako istotne wyzwanie strategiczne. Równocześnie KE podkreśliła, że europejskie inwestycje w dziedzinie AI sięgają jedynie 2.4-3.2 mld euro, podczas kiedy w Azji i Ameryce Północnej było to odpowiednio 6.5-9.7 oraz 12.1-18.6 mld euro.

Komisja zaadresowała wyzwanie AI w trzech aspektach:

  • Zwiększenie zdolności technologicznej i przemysłowej UE oraz wykorzystania sztucznej inteligencji w różnych dziedzinach gospodarki
  • Przygotowanie się do zmian społeczno-gospodarczych związanych z rozwojem sztucznej inteligencji
  • Przygotowanie właściwych ram prawnych i etycznych dla rozwoju sztucznej inteligencji

 
Więcej informacji pod linkiem

Źródło: Komisja Europejska,