Komunikat – Zamroź ceny prądu !

Dzięki ustawie z 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych, mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku (Dz.U. 2022 poz. 2243) przedsiębiorcy mogą skorzystać z tańszego prądu pod warunkiem złożenia oświadczenia. Wówczas stosowaną w ich przypadku niższą stawką opłaty za prąd będzie kwota 785 zł/MWh.

Warto pamiętać, że kluczowym elementem skorzystania z tańszego prądu jest terminowe złożenie oświadczenia. W myśl obowiązujących przepisów ostateczny dzień składania oświadczeń mija 30 listopada

Uwaga! Jeśli wniosek zostanie złożony np. 15 grudnia, wówczas tańszy prąd obowiązuje od stycznia 2023 r.

Kto może skorzystać z obniżonych cen prądu?

Z niższej ceny prądu może skorzystać każdy przedsiębiorca będący mikroprzedsiębiorcą, mały przedsiębiorca oraz średni przedsiębiorca. 

Mikroprzedsiębiorca to przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz

osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.

Warunki te spełnia większość jednoosobowych działalności gospodarczych stąd warto złożyć oświadczenie by móc skorzystać od 1 grudnia 2022 r. z obniżonych kosztów prądu. 

Zgodnie z przyjętymi przepisami z obniżki cen prądu będzie mógł skorzystać także: 

Mały przedsiębiorca czyli przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz

osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro i który nie jest mikroprzedsiębiorcą;

Średni przedsiębiorca czyli przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz

osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro i który nie jest mikroprzedsiębiorcą ani małym przedsiębiorcą.

Jak złożyć oświadczenie u sprzedawcy energii?

Oświadczenie u sprzedawcy energii można składać na dwa sposoby:

  • w formie papierowej (osobiście lub za pośrednictwem poczty), lub
  • w formie elektronicznej (adres e-mail, lub strona www sprzedawcy energii do tego przystosowana).

Korzystając z formy elektronicznej oświadczenie w formie pliku elektronicznego musi być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym przesłany pocztą elektroniczną.

Poniżej również informacja na temat wysyłki oświadczeń oraz możliwości złożenia wniosku elektronicznie:

1. Enea  – WNIOSEK https://www.enea.pl/dlafirm/cena-maksymalna/oswiadczenie_mce_wzor_pola.pdf

W przypadku tej firmy oświadczenia składamy:

– w formie elektronicznej na adres mailowy: ustawa@enea.pl. Jak informuje firma Enea ,,Najprostszym sposobem jest przesłanie wypełnionego i podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym (z wykorzystaniem podpisywarki dostępnej na stronie https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany),

– osobiście w wybranym punkcie obsługi klienta,

– za pośrednictwem poczty – z dopiskiem na kopercie “Oświadczenie” na adres korespondencyjny: Enea S.A., ul. Górecka 1, 60-201 Poznań lub z dopiskiem na kopercie “Oświadczenie” na adres korespondencyjny zawarty w umowie.

 2. Tauron 

 W przypadku tej firmy oświadczenia składamy:
– w formie elektronicznej na adres ceny@tauron.pl (wymagane elektroniczne potwierdzenie tożsamości),

– za pośrednictwem poczty – na adres: TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o. ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice

– osobiście w wybranym punkcie obsługi klienta.

3. PGE 

 W przypadku tej firmy oświadczenia składamy:

– osobiście w wybranym punkcie obsługi klienta,

– za pośrednictwem poczty – na adres PGE Obrót S.A., ulica 8-go Marca 6, 35-959 Rzeszów,

– poprzez platformę ePUAP.

Alicja Kudłak

Radca prawny

tel. +48 664 993 394,  email: akudlak@kudlak.com.pl