Konferencja ELEKTROMOBILNE Zagłębie Miedziowe

KGHM Polska Miedź S.A. oraz Związek Pracodawców Polska Miedź zapraszają na konferencję „ELEKTROMOBILNE Zagłębie Miedziowe”, która odbędzie się w dniu 27 listopada 2019 r., w godz. 9:00-13:30, w Lubinie, w siedzibie KGHM Polska Miedź S.A. (Sala im. Jana Wyżykowskiego, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 48, 59-301 Lubin).
Celem Konferencji będzie dostarczenie wiedzy na temat obecnych i przyszłych rozwiązań dla przedsiębiorców oraz jednostek samorządu terytorialnego z zakresu elektromobilności. Dla podkreślenia jej znaczenia dla rozwoju społeczno-gospodarczego Konferencja jest objęta Honorowym Patronatem Michała Kurtyki, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska.

Program Rozwoju Elektromobilności jest jednym z kluczowych obszarów określonych w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Program, ma na celu stworzenie dogodnych warunków dla upowszechniania korzystania z pojazdów elektrycznych, w tym głównie zbiorowego transportu publicznego, opartego zarówno o autobusy elektryczne, jak i pozostałe środki transportu wykorzystujące napęd elektryczny wraz z infrastrukturą ładowania. Z perspektywy jednostek samorządu terytorialnego jego efektem jest poprawa jakości życia mieszkańców poprzez m.in. ograniczenie zanieczyszczeń powietrza, obniżenie hałasu oraz lepsza dostępność i komfort komunikacji.
Pracodawcy i jednostki samorządu terytorialnego są istotnymi partnerami w realizacji tych działań, a naszym wspólnym celem jest podnoszenie efektywności polskiej gospodarki przez rozwój innowacyjnych rozwiązań.
Serdecznie zapraszamy Państwa do osobistego udziału w wydarzeniu oraz podzielenia się wiedzą i doświadczeniami z uczestnikami konferencji.
Prosimy o potwierdzenie udziału do 25 listopada telefonicznie 76 8478585 lub e – mail sekretariat@pracodawcy.pl
Udział w konferencji jest bezpłatny.