Konferencja 8th annual High Level Conference of the European Innovation Partnership on Raw Materials oraz EUMICON „Sunrise Industries. Made in Europe” | 17.11.2021 | Bruksela

EUMICON we współpracy z Komisją Europejską organizuje konferencję dot. sektora surowcowego, 8th annual High Level Conference of the European Innovation Partnership on Raw Materials połączoną z prezentacją inicjatywy „Sunrise Industries. Made in Europe”, która odbędzie się w dniu 17 listopada 2021 w godz. 10:00-18:00, w Brukseli oraz online (formuła hybrydowa).

8. konferencja Europejskiego Partnerstwa na rzecz Innowacji (EIP) w sektorze surowców jest głównym wydarzeniem Raw Materials Week 2021, który odbywa się 17 listopada 2021 r. Głównymi tematami konferencji są Odbudowa gospodarki i Zielony Ład, handel międzynarodowy, dostęp do surowców i inwestycje.

Inicjatywa Sunrise Industries odegra istotną rolę w odbudowie UE oraz wsparciu zielonej i cyfrowej transformacji gospodarki po kryzysie COVID-19. Odbudowa gospodarki jest najważniejsza, ale jedno kluczowe pytanie czeka na odpowiedź: Jaką rolę będzie odgrywać przemysł oraz jego łańcuchy wartości w Europie podczas nadchodzącej transformacji i ożywienia gospodarczego?

Spotkanie będzie miało formę dyskusji panelowych z interesariuszami wysokiego szczebla na tematy kluczowe dla sektora surowcowego w Brukseli (zgodnie z aktualnymi przepisami COVID) i online.

Organizatorzy zapraszają partnerów do kampanii “Sunrise Industries. #Made in Europe”.

Uczestnictwo jest bezpłatne, zarówno online, jak i osobiście, ale ilość miejsc jest ograniczona!

Więcej informacji: https://www.eumicon.com/newsletter/index.php?id=212
Rejestracja na wydarzenie: https://eu-raw-materials-week-2021.b2match.io/
W załączeniu znajduje się program konferencji
Źródło: EUMICON, EU RAW MATERIALS WEEK 2021, Komisja Europejska