Konferencja Problemy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w polskim górnictwie

Uprzejmie informujemy, że Wyższy Urząd Górniczy, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa oraz Główny Instytut Górnictwa organizują XIX Konferencję nt.

Problemy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w polskim górnictwie

Konferencja odbędzie się w dniach 4–5 kwietnia 2017 roku w Hotelu Klimczok, ul. Poziomkowa 20, 43-370 Szczyrk-Biła

Konferencja jest kontynuacją spotkań na temat działań podejmowanych dla poprawy bezpieczeństwa pracy osób zatrudnionych w zakładach górniczych.
Wymiana dobrych praktyk i wiedzy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz współpracy wewnątrzsektorowej, to główne założenia konferencji, która w tym roku odbędzie się w Szczyrku. Wydarzenie to skierowane jest do przedstawicieli górnictwa: podziemnego,otworowego i odkrywkowego.
Konferencja obejmuje zagadnienia:

  • działania dla poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • nowoczesne metody szkolenia pracowników,
  • zagrożenia naturalne i techniczne oraz stosowana profilaktyka,.
  • nowoczesność i innowacyjność w zakresie stosowanych technologii i wyposażenia technicznego.

Informacja dla producentów i wystawców
Organizatorzy zapewniają możliwość prezentacji dorobku firmy (instytucji) w formie: zawieszenia banerów, reklamy materiałów konferencyjnych, stoiska firmowego.
Koszty usługi ujęto w karcie uczestnictwa.
Zgłoszenie uczestników oraz propozycje usług dodatkowych prosimy kierować na adres:
Zarząd Główny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa, 401-952 Katowice, ul. Powstańców 25, skrytka pocztowa 653, e-mail: zg@sitg.pl
Dodatkowych informacji udziela:
Dyrektor Biura Zarządu Głównego SITG:  Natalia Lindner
tel. 032 256-37-45 lub 032 757-27-42, fax 032 255-41-32
Więcej informacji znajdą Państwo na stronie Wyższego Urzędu Górniczego http://www.wug.gov.pl/ogloszenia/konferencja_cykliczna