Konkurs PARP: najlepsze rozwiązania GOZ

Konkurs na najlepsze rozwiązania Gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ)   Celem Konkursu jest popularyzacja w polskiej gospodarce najlepszych rozwiązań gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ) – produktów, modeli biznesowych, ukierunkowanych na osiągnięcie efektów środowiskowych oraz korzyści ekonomicznych, społecznych i zarządczych. Nagrodzone zostaną najlepsze rozwiązania z obszaru GOZ, które:

 • wpisują się w idee współpracy w ramach łańcuchów dostaw;
 • budują efektywność przedsiębiorstwa w oparciu o poszanowanie zasad środowiskowych, społecznych i kultury organizacyjnej;
 • przyczyniają się do rozwoju współpracy, dialogu z interesariuszami i budowania partnerstw w celu efektywnego wykorzystywania dostępnych zasobów;
 • pomagają budować przedsiębiorstwa odporne na kryzys.
Warunkiem przystąpienia do konkursu jest prowadzenie działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Kategorie konkursu:
 • produkt wdrożony (u uczestnika Konkursu lub u jego klienta);
 • wdrożony model gospodarki o obiegu zamkniętym.
Laureaci konkursu otrzymują:
 • Nagrody finansowe
 • Dyplom
 • Promocję rozwiązania
Zgłoszenia przyjmowane są od dnia 22.06.2023 r. do 27.07.2023 r. (w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00:00). REGULAMIN KONKURSU
Więcej informacji pod linkiem.  
Na najciekawsze rozwiązania czekają nagrody! Nagroda główna w wysokości 50 tys. zł oraz wyróżnienia w wysokości 20 tys. zł.  Łączna pula nagród to nawet 500 tys. zł. Rozwiązania zgłoszone do konkursu powinny polegać na działaniach umożliwiających transformację w kierunku GOZ, tj.:
 • Regeneracji, używaniu w procesach produkcyjnych odnawialnej energii (źródeł OZE) i surowców wtórnych, zachowaniu i odbudowie ekosystemów, zwrocie odzyskanych zasobów biologicznych do biosfery,
 • współużytkowaniu: dzieleniu nieruchomości (np. pomieszczeń) i ruchomości (np. samochodów), przedłużaniu życia produktów przez odpowiednie projektowanie i użytkowanie, ponownym używaniu produktów,
 • optymalizacji: zwiększaniu wydajności procesów produkcji, minimalizacji powstawania odpadów, wykorzystywaniu dużych zbiorów danych i automatyzacji,
 • zamykaniu obiegów: poprzez recykling, ponowne wykorzystanie komponentów, odzysk składników biochemicznych z bioodpadów,
 • wirtualizacji: pośredniej (np. zakupy internetowe) i bezpośredniej (np. książki i płyty w wersji zdematerializowanej),
 • wymianie: w tym użyciu nowych technologii (np. druku 3D), upowszechnianiu nowych modeli biznesowych transportu (np. pojazdy elektryczne, autonomiczne, transport multimodalny, technologie typu hyperloop), nowych produktów i usług oraz substytutów surowców nieodnawialnych.
Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest zgłoszenie we wniosku konkursowym rozwiązania, które umożliwia transformację w kierunku Gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ). Wzór wniosku konkursowego stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu. Do Konkursu mogą zostać zgłoszone rozwiązania, które:
 1. zostały wdrożone u uczestnika Konkursu lub u jego klienta co najmniej 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku konkursowego;
 2. określają mierzalne efekty w zakresie GOZ. Zgłoszenie produktu do Konkursu nie może naruszać praw osób trzecich.
Udział w Konkursie jest bezpłatny.
Źródło: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości