Konsultacje MRiT: Propozycje do ustawy deregulacyjnej (ustawa pakietowa dla ułatwienia wykonywania działalności gospodarczej)

Ministerstwo Rozwoju i Technologii (MRiT) przygotowuje projekt kolejnej ustawy deregulacyjnej (ustawy pakietowej, której celem jest ułatwienie wykonywania działalności gospodarczej). Zaproszenie do jej współtworzenia zostało skierowana do organizacji reprezentatywnych m.in. do Związku Przedsiębiorców i Pracodawców (ZPP).

Zmiany, które mogą być dokonane w ramach przedmiotowego projektu mają charakter drobnych usprawnień licznych procedur i likwidacji barier w prowadzeniu działalności gospodarczej. Dotyczyć mają codziennych sytuacji, w których przedsiębiorcy spotykają się z problemami, które można w stosunkowo prosty sposób zażegnać przez zmiany legislacyjne. Przedmiotem regulacji nie mają być zatem rewolucyjne zmiany w zakresie podatków, czy systemu ubezpieczeń społecznych.

Jeśli mają Państwo propozycje dotyczące wprowadzenia tego rodzaju rozwiązań legislacyjnych, likwidacji drobnych problemów i barier z jakimi spotykają się przedsiębiorcy w codziennym funkcjonowaniu, uprzejmie proszę o ich zgłoszenie w terminie do dnia 11 lipca 2022 r., również w wersji edytowalnej na adres: szkop@pracodawcy.pl

Propozycje przesłane następnie do ZPP, zgodnie z wytycznymi MRiT, powinny mieć charakter konkretnej zmiany (zmiana art. X ustawy …) z zaproponowaniem nowej treści przepisu i krótkim uzasadnieniem propozycji.