Przygotowany przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju wniosek o włączenie kwalifikacji rynkowej “Stosowanie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania szczególnie niebezpiecznych czynności na placu budowy nie związanych z koordynacją” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji;

Uprzejmie informuję, że do konsultacji społecznych przekazany został:

  • Przygotowany przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju wniosek o włączenie kwalifikacji rynkowej “Stosowanie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania szczególnie niebezpiecznych czynności na placu budowy nie związanych z koordynacją”  do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji;

Czytaj dalej

Przygotowany przez Radę Ministrów projekt uchwały w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy” – V etap, okres realizacji: lata 2020-2022;

Uprzejmie informuję, że do konsultacji społecznych przekazany został:

  • Przygotowany przez Radę Ministrów projekt uchwały w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy” – V etap, okres realizacji: lata 2020-2022;

Czytaj dalej