Konsultacje ws. wprowadzenia limitu ceny gazu (CAP) zaproponowanego przez Komisję Europejską

W ostatnich miesiącach Forum Energii Związku Przedsiębiorców i Pracodawców brało aktywny udział na każdym możliwym etapie tworzenia przepisów dotyczących przeciwdziałania negatywnym skutkom kryzysu energetycznego.  Obecnie w ramach konsultacji ZPP prosi o przesłanie uwag w kwestii wprowadzenia limitu cen gazu na poziomie Unijnym.

Komisja Europejska zaproponowała limit cen gazu w TTF (Dutch Natural Gas) na poziomie 275 euro. Komisja chce aby limit zadziałał dopiero, gdy cena 275 euro/MWh utrzymywałaby się dwa tygodnie.

Pomimo niespotykanych cen gazu na giełdzie TTF w tym roku, które sięgały przez moment nawet 342 euro za megawatogodzinę, nie było sytuacji, w której ceny utrzymywałyby się powyżej 275 euro/MWh przez dwa tygodnie. W ostatnich miesiącach tak wysokie ceny giełda TTF notowała w sierpniu, dokładnie w dniach 22-30.08.

Z publikacji prasowych wynika, że przyjęcie proponowanego przez KE scenariusza jest w opinii Rządu nieakceptowalne.

Mając na uwadze powyższe prosimy o przekazanie stanowiska odnośnie:

  • zasadności promowania CAPu cenowego na gaz na poziomie UE,
  • wysokości proponowanego limitu cenowego,
  • okresu w jakim cena się powinna utrzymywać dla włączenia mechanizmu ochrony,
  • właściwości zastosowania procedury na podstawie art. 122 Traktatu o funkcjonowaniu UE,
  • proszę o uwzględnienie również negatywnych skutków jakie może pociągnąć za sobą wprowadzenie limitu cenowego m.in. zmniejszenie podaży gazu na rynku w wyniku przekierowania surowca do konkurencyjnych cenowo gospodarek.

Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 8 grudnia 2022 roku (czwartek) na adres szkop@pracodawcy.pl.

Źródło: Związku Przedsiębiorców i Pracodawców