Korzyści środowiskowe wynikające z redukcji zanieczyszczeń powietrza towarzyszących emisji CO2. Analiza z wykorzystaniem modelu jakości powietrza dla obszaru Polski

Environmental benefits resulting from the reduction of air pollution accompanying CO2 emissions. Analysis with the use of the air quality model for Poland

„Korzyści środowiskowe wynikające z redukcji zanieczyszczeń powietrza towarzyszących emisji CO2. Analiza z wykorzystaniem modelu jakości powietrza dla obszaru Polski”. Jest jednym z cząstkowych raportów opublikowanych w ramach opracowania „Klimat dla Polski – Polska dla klimatu, 1988-2018-2050”. Publikacja pokazuje wpływ głównych zanieczyszczeń atmosfery powiązanych z emisją dwutlenku węgla w kontekście planowanych działań redukcyjnych.

„Environmental benefits resulting from the reduction of air pollution accompanying CO2 emissions. Analysis with the use of the air quality model for Poland”. This is one of the partial reports published as part of the study „Climate for Poland – Poland for Climate, 1988-2018-2050”. The publication shows the impact of major atmospheric pollution related to CO2 emissions in the context of future planned reduction measures.

Źródło: Instytut Ochrony Środowiska. Państwowy Instytut Badawczy, Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami