KRAJOWY PLAN ODBUDOWY

Polska ma otrzymać 23,1 mld EUR w postaci bezzwrotnych grantów oraz 34,2 mld EUR w formie nisko oprocentowanych pożyczek z Funduszu Odbudowy (Next Generation EU). Czas na wykorzystanie tych pieniędzy mamy do 2026 roku. Środki muszą być przeznaczone na konkretne inwestycje. W jakich obszarach? O tym piszemy w artykule.

Najważniejsze założenia Krajowego Planu Odbudowy (KPO) przedstawili podczas webinaru dla firm członkowskich Związku Pracodawców Polska Miedź eksperci Human Partner Sp. z o.o. KPO jest jeszcze w fazie konsultacji, ale warto wiedzieć, na co w przyszłości mogą liczyć przedsiębiorcy, aby przygotować się do aplikowania.

Pandemia COVID 19 spowodowała kryzys, którego skutków nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Zwłaszcza że nie wiemy, czy i kiedy opanujemy sytuację epidemiczną. Kolejne obostrzenia utrudniają normalne funkcjonowanie firm, wiele z nich nie jest już w stanie dalej pracować. Wszystkie państwa szukają rozwiązań, które mogą wesprzeć przedsiębiorców i gospodarkę. Unia Europejska w odpowiedzi na nowe zagrożenia i wyzwania spowodowane pandemią, uruchomiła specjalne fundusze, które przeznaczone mają być na „odbudowę i przywracanie odporności gospodarek UE na ewentualne kryzysy oraz przygotowanie na przyszłe, nieprzewidziane okoliczności”. Największą częścią Funduszu Odbudowy jest Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (RRF – Recovery and Resilience Facility). Fundusz składa się też z mniejszych programów. Przeznaczone dla Polski środki będą rozdysponowane w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Prace nad szczegółowymi zapisami KPO wciąż trwają. Rząd chce, aby pieniądze jak najszybciej trafiły do gospodarki. Mają być przeznaczone na prorozwojowe inwestycje, takie jak:

  • Transformacja cyfrowa
  • Odporność i konkurencyjność gospodarki
  • Energia i zmniejszenie energochłonności
  • Dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia
  • Zielona i inteligentna mobilność

Przewidziane są również środki na inwestycje infrastrukturalne, na przykład kolej i drogi.

Po zakończeniu konsultacji społecznych i przygotowaniu ostatecznej wersji KPO rząd musi przedstawić Komisji Europejskiej plan reform i inwestycji realizowanych do 2026 r, a Komisja ten plan zatwierdzić. Wtedy ruszą nabory wniosków.

Będziemy trzymać rękę na pulsie. Poinformujemy was o uruchomieniu konkursów w ramach Krajowego Planu Odbudowy i ich warunkach.

Założenia i aktualne informacje znajdziecie tutaj: https://www.gov.pl/web/planodbudowy