„Mediacje, jako narzędzie rozwiązywania konfliktów, nie tylko podczas sporów zbiorowych”.

Serdecznie zapraszamy na kolejne posiedzenie Zespołu Roboczego ZPPM ds. Zasobów Ludzkich. Tematem spotkania będą „mediacje”:
Spotkanie odbędzie się dnia 17 października 2017 roku, w godz. 9.00 – ok. 13.00, w Hotelu Astone Conference & Spa, przy ul. Kwiatowa 11 w Lubinie.
Mediacje to metoda rozwiązywania sporów i konfliktów, w której osoba trzecia, cieszącej się zaufaniem zwaśnionych stron, pomaga im w osiągnięciu porozumienia. Jest to proces dobrowolny, poufny i nieformalny. Celem mediacji jest wypracowanie rozwiązania, jakie zadowala obie strony sporu i na jakie w związku z tym mogą one przystać z własnej woli.
Jak mediacje sprawdzają się na polskim gruncie? Czy podmioty gospodarcze odczuwają potrzebę mediacji? Czy nasze narodowe korporacje dojrzały do korzystania z mediacji? Na ile silna jest potrzeba mediacji, jako narzędzia gaszenia sporów? Czy mediacje są odpowiednim narzędziem do osiągania porozumienia? Czy mediacje pozwalają na osiąganie bardzo trudnych celów?
Na powyższe i inne pytania odpowie, podczas posiedzenia Zespołu, pan Adam Gąsiorowski – Mediator z listy ministra właściwego do spraw pracy, który wygłosi wykład wprowadzający.
Prosimy o potwierdzanie uczestnictwa w spotkaniu do 12 października 2017 roku drogą mailową.