Monitoring Legislacji Krajowej 01-07.07.2021

W okresie od 1-7 lipca br. Rządowe Centrum Legislacji opublikowało 11. projektów ustaw oraz 22. projekty rozporządzeń Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów oraz poszczególnych Ministrów, jak również uchwał Rady Ministrów.

W omawianym okresie przeprowadzono konsultacje 4. projektów ustaw i 6. projektów rozporządzeń oraz uchwał dotyczących podmiotów członkowskich (pracodawcy, przedsiębiorcy, JST) zrzeszonych w Związku. Wszystkie akty prawne, które mogą znaleźć się w zainteresowaniu pracodawców i przedsiębiorców, omówiono szerzej w załączonym dokumencie.