Monitoring Legislacji Krajowej 10-16.06.2021

W okresie od 10 – 16.06 br.  Rządowe Centrum Legislacji opublikowało 2. projekty ustaw oraz 51. projektów rozporządzeń Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów oraz poszczególnych Ministrów.

W omawianym okresie przeprowadzono konsultacje 1. projektu ustawy i 8. projektów rozporządzeń dotyczących podmiotów członkowskich (pracodawcy, przedsiębiorcy, JST) zrzeszonych w Związku. Wszystkie akty prawne, które mogą znaleźć się w zainteresowaniu pracodawców i przedsiębiorców, omówiono szerzej w załączonym dokumencie.