Monitoring Legislacji Krajowej 10-16.08.2023r.

W okresie od 10-16.08.2023r. Rządowe Centrum Legislacji opublikowało 17. projektów rozporządzeń Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów oraz poszczególnych Ministrów.

Przeprowadzono konsultacje 9. projektów rozporządzeń dotyczących podmiotów członkowskich (pracodawcy, przedsiębiorcy, JST) zrzeszonych w Związku.

Na podstawie opinii i ekspertyz podmiotów członkowskich Związku Pracodawców Polska Miedź przygotowano 2. stanowiska do opublikowanych projektów aktów prawnych oraz dokumentów strategicznych (poziom krajowy i europejski).

  1. Stanowisko Związku Pracodawców Polska Miedź – uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (nr 922 w Wykazie prac legislacyjnych Ministra Klimatu i Środowiska, które zostało przesłane do Ministerstwa Klimatu i Środowiska.
  2. Stanowisko Związku Pracodawców Polska Miedź – uwagi do projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne (nr RD734 w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów), które zostało przesłane do Ministerstwa Infrastruktury.

W analizowanym okresie opublikowano 55. aktów prawnych, tzn. ustawy, rozporządzenia Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów i poszczególnych ministrów, obwieszczenia w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego.

Wszystkie akty prawne, które mogą znaleźć się w zainteresowaniu pracodawców i przedsiębiorców, omówiono szerzej w załączonym dokumencie.