Monitoring Legislacji Krajowej 10-16.11.2022

W omawianym okresie Rządowe Centrum Legislacji opublikowało 3. projekty ustaw oraz 62. projekty rozporządzeń i uchwał Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów oraz poszczególnych Ministrów.

Przeprowadzono konsultacje 2. projektów ustaw i 8. projektów rozporządzeń dotyczących podmiotów członkowskich (pracodawcy, przedsiębiorcy, JST) zrzeszonych w Związku. Wszystkie akty prawne, które mogą znaleźć się w zainteresowaniu pracodawców i przedsiębiorców, omówiono szerzej w załączonym dokumencie.