Monitoring Legislacji Krajowej 11-17.03.2021

W okresie od 11-17.03.2021 Rządowe Centrum Legislacji opublikowało 5. projektów ustaw oraz 30. projektów rozporządzeń: Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów oraz poszczególnych Ministrów.

W omawianym okresie przeprowadzono konsultacje 10. projektów rozporządzeń dotyczących podmiotów członkowskich (pracodawcy, przedsiębiorcy, JST) zrzeszonych w Związku. Wszystkie akty prawne, które mogą znaleźć się w zainteresowaniu pracodawców i przedsiębiorców, omówiono szerzej w załączonym dokumencie.