Monitoring Legislacji Krajowej 11-17.08.2022 r.

W okresie 11-17 sierpnia 2022r. Rządowe Centrum Legislacji opublikowało 2 projekty ustawy oraz 23 projekty rozporządzeń Prezesa Rady Ministrów oraz poszczególnych Ministrów.

Przeprowadzono konsultacje 3 projektów rozporządzeń dotyczących podmiotów członkowskich (pracodawcy, przedsiębiorcy, JST) zrzeszonych w Związku. Zostały one omówione w tekście poniżej.

Wszystkie akty prawne, które mogą znaleźć się w zainteresowaniu pracodawców i przedsiębiorców, omówiono szerzej w załączonym dokumencie.