Monitoring Legislacji Krajowej 12-18.08.2021

W okresie od 12 – 18.08.2021 Rządowe Centrum Legislacji opublikowało 4. projekty ustaw oraz 12. projektów rozporządzeń Rady Ministrów oraz poszczególnych Ministrów.

W omawianym okresie przeprowadzono konsultacje 3. projektów ustaw i 4. projektów rozporządzeń dotyczących podmiotów członkowskich (pracodawcy, przedsiębiorcy, JST) zrzeszonych w Związku. Zostały one omówione w tekście poniżej.

Na podstawie opinii i ekspertyz podmiotów członkowskich Związku Pracodawców Polska Miedź oraz Związku Przedsiębiorców i Pracodawców przygotowano stanowisko Związku Pracodawców Polska Miedź – uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie minimalnych wymagań dla jednostek ochrony zdrowia prowadzących działalność związaną z narażeniem w celach medycznych, polegającą na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu rentgenodiagnostyki, radiologii zabiegowej lub diagnostyki związanej z podawaniem pacjentom produktów radiofarmaceutycznych (nr w wykazie prac legislacyjnych MZ 988), które zostało przesłane do Ministerstwa Zdrowia (za pośrednictwem Głównego Inspektora Sanitarnego – uwagi na etapie prac Komisji Prawniczej).

Link do stanowiska: https://pracodawcy.pl/uwagi-zppm-do-projektu-rozporzadzenia-mz-w-sprawie-minimalnych-wymagan-udzielanie-swiadczen-zdrowotnych-z-zakresu-rentgenodiagnostyki-radiologii-oraz-produktow-radiofarmaceutycznych-mz-988/