Monitoring Legislacji Krajowej 13-19.05.2021

W okresie od 13 – 19.05.2021 Rządowe Centrum Legislacji opublikowało 6. projektów ustaw oraz 34. projektów rozporządzeń Rady Ministrów oraz poszczególnych Ministrów.

W omawianym okresie przeprowadzono konsultacje 2. projektów ustaw i 8. projektów rozporządzeń dotyczących podmiotów członkowskich (pracodawcy, przedsiębiorcy, JST) zrzeszonych w Związku. Wszystkie akty prawne, które mogą znaleźć się w zainteresowaniu pracodawców i przedsiębiorców, omówiono szerzej w załączonym dokumencie.