Monitoring Legislacji Krajowej 13-20.04.2022

W okresie od 13-20.04.2022 r. Rządowe Centrum Legislacji opublikowało 6. projektów ustaw oraz 35. projektów rozporządzeń Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów oraz poszczególnych Ministrów.
Przeprowadzono konsultacje 2. projektów ustaw i 4. projektów rozporządzeń dotyczących podmiotów członkowskich (pracodawcy, przedsiębiorcy, JST) zrzeszonych w Związku. Wszystkie akty prawne, które mogą znaleźć się w zainteresowaniu pracodawców i przedsiębiorców, omówiono szerzej w załączonym dokumencie.