Monitoring Legislacji Krajowej 14-20.07.2022

W okresie od 14-20.07.2022 roku Rządowe Centrum Legislacji opublikowało 4. projekty ustaw oraz 15. projektów rozporządzeń poszczególnych Ministrów. Przeprowadzono konsultacje 1. projektu ustawy i 4. projektów rozporządzeń dotyczących podmiotów członkowskich (pracodawcy, przedsiębiorcy, JST) zrzeszonych w Związku. Na podstawie opinii i ekspertyz podmiotów członkowskich Związku Pracodawców Polska Miedź przygotowano 4 stanowiska do opublikowanych projektów aktów prawnych polskich. W analizowanym okresie w Dzienniku Ustaw RP opublikowano 43 akty prawne, tzn. ustawy, rozporządzenia Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów i poszczególnych ministrów, obwieszczenia w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego. Wszystkie akty prawne, które mogą znaleźć się w zainteresowaniu pracodawców i przedsiębiorców, omówiono szerzej w załączonym dokumencie.