Monitoring Legislacji Krajowej 15 – 21.04.2021

W okresie od 15 – 21.04.2021 Rządowe Centrum Legislacji opublikowało 1. projekt ustawy oraz 31. projektów rozporządzeń Rady Ministrów, oraz poszczególnych Ministrów.

W omawianym okresie przeprowadzono konsultacje 9. projektów rozporządzeń dotyczących podmiotów członkowskich (pracodawcy, przedsiębiorcy, JST) zrzeszonych w Związku. Wszystkie akty prawne, które mogą znaleźć się w zainteresowaniu pracodawców i przedsiębiorców, omówiono szerzej w załączonym dokumencie.

Ponadto Związek Pracodawców Polska Miedź przeprowadził konsultację dokumentu „Szczepienia pracowników zakładów pracy – założenia organizacyjne”, przygotowanego przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów.

Jest to materiał wyjściowy do dyskusji w spawie szczepień pracowników zakładów pracy w ramach programu Rządu RP. Wytyczne dotyczące organizacji i realizacji szczepień w zakładach pracy zostały opracowane przez zespół KPRM, MZ, NFZ, GIS i CeZ. Podstawowe wymogi bezpieczeństwa zostały sporządzone przez Ministerstwo Zdrowia i Główny Inspektorat Sanitarny.

Adresaci programu: zakłady pracy zatrudniające powyżej 500 pracowników, w tym pracownicy zakładów zorganizowanych w struktury grup kapitałowych, gdzie za grupę kapitałową uznaje się „grupę wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę” art. 4 pkt 14 u.o.k.k. oraz podwykonawcy.

Forma zatrudnienia pracownika: dowolna.

Projekt na etapie konsultacji publicznych (3 etap).

Link: https://pracodawcy.pl/21969/

Na podstawie opinii i ekspertyz podmiotów członkowskich Związku Pracodawców Polska Miedź przygotowano 2. stanowiska Związku do opublikowanych projektów aktów prawnych oraz dokumentów podatkowych.