Monitoring Legislacji Krajowej 16-21.12.2021

W okresie od 16-21.12.2021 r. Rządowe Centrum Legislacji opublikowało 2. projekty ustaw oraz 31. projektów rozporządzeń Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów oraz poszczególnych Ministrów.

Przeprowadzono konsultacje 2. projektów ustaw i 8. projektów rozporządzeń dotyczących podmiotów członkowskich (pracodawcy, przedsiębiorcy, JST) zrzeszonych w Związku. Wszystkie akty prawne, które mogą znaleźć się w zainteresowaniu pracodawców i przedsiębiorców, omówiono szerzej w załączonym dokumencie.

Na podstawie opinii, uwag i ekspertyz podmiotów członkowskich przygotowano uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (numer 11 w wykazie prac legislacyjnych Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej), które zostały przesłane do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

Link do stanowiska: https://pracodawcy.pl/stanowisko-zppm-projekt-rozp-mfipr-zmieniajacego-rozporzadzenie-w-sprawie-udzielania-regionalnej-pomocy-inwestycyjnej-w-ramach-regionalnych-programow-operacyjnych-na-lata-2014-2020-11/