Monitoring Legislacji Krajowej 16-22.02.2023

W okresie od 16-22.02.2023r. Rządowe Centrum Legislacji opublikowało 3. projekty ustaw oraz 34. projekty rozporządzeń Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów oraz poszczególnych Ministrów.

Przeprowadzono konsultacje 2. projektów ustaw i 7. projektów rozporządzeń dotyczących podmiotów członkowskich (pracodawcy, przedsiębiorcy, JST) zrzeszonych w Związku. Wszystkie akty prawne, które mogą znaleźć się w zainteresowaniu pracodawców i przedsiębiorców, omówiono szerzej w załączonym dokumencie.

Na podstawie opinii i ekspertyz podmiotów członkowskich Związku Pracodawców Polska Miedź przygotowano 2. stanowiska do opublikowanych projektów aktów prawnych oraz dokumentów strategicznych.

  1. Stanowisko Związku Pracodawców Polska Miedź – uwagi do projektu ustawy o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe (numer w Wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów: UD479), które zostało przesłane do Ministerstwa Rozwoju i Technologii.

Link do stanowiska: https://pracodawcy.pl/stanowisko-zppm-projekt-ustawy-o-pomocy-panstwa-w-oszczedzaniu-na-cele-mieszkaniowe-ud479/

  • Stanowisko Związku Pracodawców Polska Miedź – dodatkowe uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego oraz niektórych innych ustaw (nr UD354 w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów), które zostało przesłane do Ministerstwa Rozwoju i Technologii.

Link do stanowiska: https://pracodawcy.pl/stanowisko-zwiazku-pracodawcow-polska-miedz-dodatkowe-uwagi-do-projektu-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-materialach-wybuchowych-przeznaczonych-do-uzytku-cywilnego-oraz-niektorych-innych-ustaw-ud3/