Monitoring Legislacji Krajowej 16-22.09.2021r.

W okresie od 16 – 22.09.2021r. Rządowe Centrum Legislacji opublikowało 8. projektów ustaw oraz 17. projektów rozporządzeń Rady Ministrów oraz poszczególnych Ministrów.

W omawianym okresie przeprowadzono konsultacje 3. projektów ustaw i 4. projektów rozporządzeń dotyczących podmiotów członkowskich (pracodawcy, przedsiębiorcy, JST) zrzeszonych w Związku.

Wszystkie akty prawne, które mogą znaleźć się w zainteresowaniu pracodawców i przedsiębiorców, omówiono szerzej w załączonym dokumencie.