Monitoring Legislacji Krajowej 19-25.08.2021

W omawianym okresie Rządowe Centrum Legislacji opublikowało 2 projekty ustaw oraz 13 projektów rozporządzeń Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów oraz poszczególnych Ministrów.

W omawianym okresie przeprowadzono konsultacje 4 projektów rozporządzeń dotyczących podmiotów członkowskich (pracodawcy, przedsiębiorcy, JST) zrzeszonych w Związku. Wszystkie akty prawne, które mogą znaleźć się w zainteresowaniu pracodawców i przedsiębiorców, omówiono szerzej w załączonym dokumencie.

Na podstawie opinii i ekspertyz podmiotów członkowskich Związku Pracodawców Polska Miedź przygotowano stanowisko Związku Pracodawców Polska Miedź – uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw (nr UD 228 w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów), które zostało przesłane do Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Link do stanowiska: https://pracodawcy.pl/stanowisko-zwiazku-projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-prawo-oswiatowe-oraz-niektorych-innych-ustaw-ud228/