Monitoring Legislacji Krajowej 19-25.11.2020

W  okresie od 19 – 25.11.2020 Rządowe Centrum Legislacji opublikowało 5 projektów ustaw oraz 48 projektów rozporządzeń Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów oraz poszczególnych Ministrów.
W omawianym okresie przeprowadzono konsultacje 4. projektów ustaw i 11. projektów rozporządzeń dotyczących podmiotów członkowskich (pracodawcy, przedsiębiorcy, JST) zrzeszonych w Związku.
Wszystkie akty prawne, które mogą znaleźć się w zainteresowaniu pracodawców i przedsiębiorców, omówiono szerzej w załączonym dokumencie.
Na podstawie opinii i ekspertyz podmiotów członkowskich Związku Pracodawców Polska Miedź przygotowano 1. stanowisko Związku do opublikowanych projektów aktów prawnych.
Stanowisko Związku Pracodawców Polska Miedź w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (numer z wykazu prac legislacyjnych UC48) które zostało przesłane do Ministerstwa Infrastruktury
Link do stanowiska: https://pracodawcy.pl/stanowisko-zwiazku-pracodawcow-polska-miedz-w-sprawie-projektu-ustawy-o-zmianie-ustawy-prawo-o-ruchu-drogowym-oraz-niektorych-innych-ustaw-numer-z-wykazu-prac-legislacyjnych-uc48/