Monitoring Legislacji Krajowej 21.12.2022 – 03.01.2023

W okresie 21.12.2022 – 03.01.2023 r. Rządowe Centrum Legislacji opublikowało 4. projekty ustaw oraz 48. projektów rozporządzeń Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów oraz poszczególnych Ministrów.

Przeprowadzono konsultacje 2. projektów ustaw i 16. projektów rozporządzeń dotyczących podmiotów członkowskich (pracodawcy, przedsiębiorcy, JST) zrzeszonych w Związku. Wszystkie akty prawne, które mogą znaleźć się w zainteresowaniu pracodawców i przedsiębiorców, omówiono szerzej w załączonym dokumencie.

Na podstawie opinii i ekspertyz podmiotów członkowskich Związku Pracodawców Polska Miedź przygotowano 2. stanowiska do opublikowanych projektów aktów prawnych oraz dokumentów strategicznych.

  1. Wspólne pismo europejskich organizacji przemysłu wydobywczego w sprawie dopuszczalnych wartości narażenia zawodowego NDS na tlenek azotu i dwutlenek azotu w górnictwie podziemnym, które zostało przesłane do Komisji Europejskiej;

Link do stanowiska: https://pracodawcy.pl/wspolne-pismo-europejskich-organizacji-przemyslu-wydobywczego-w-sprawie-dopuszczalnych-wartosci-narazenia-zawodowego-nox-w-gornictwie-podziemnym/

  • Stanowisko Związku Pracodawców Polska Miedź – uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw tzw. projekt KSeF (nr UD468 w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów), które zostało przesłane do Ministerstwa Finansów.

Link do stanowiska: https://pracodawcy.pl/stanowisko-zwiazku-pracodawcow-polska-miedz-uwagi-do-projektu-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-podatku-od-towarow-i-uslug-oraz-niektorych-innych-ustaw-tzw-projekt-ksef-ud468/