Monitoring Legislacji Krajowej 21-27.07.2022

W okresie od 21-27.07.2022 roku Rządowe Centrum Legislacji opublikowało 5 projektów ustaw oraz 30 projektów rozporządzeń poszczególnych Ministrów. Przeprowadzono konsultacje 1. projektu ustawy i 4. projektów rozporządzeń dotyczących podmiotów członkowskich (pracodawcy, przedsiębiorcy, JST) zrzeszonych w Związku.

W analizowanym okresie opublikowano pięćdziesiąt jeden aktów prawnych, tzn. ustawy, rozporządzenia Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów i poszczególnych ministrów, obwieszczenia w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego. Wszystkie akty prawne, które mogą znaleźć się w zainteresowaniu pracodawców i przedsiębiorców, omówiono szerzej w załączonym dokumencie.