Monitoring Legislacji Krajowej 21-27.10.2021

W okresie od 21 – 27.10.2021 Rządowe Centrum Legislacji opublikowało 6. projektów ustaw oraz 16. projektów rozporządzeń Rady Ministrów, oraz poszczególnych Ministrów.

Przeprowadzono konsultacje 2. projektów ustaw i 3. projektów rozporządzeń dotyczących podmiotów członkowskich (pracodawcy, przedsiębiorcy, JST) zrzeszonych w Związku. Wszystkie akty prawne, które mogą znaleźć się w zainteresowaniu pracodawców i przedsiębiorców, omówiono szerzej w załączonym dokumencie.

Na podstawie opinii, uwag i ekspertyz podmiotów członkowskich, ekspertów Federacji Przedsiębiorców Polskich oraz podmiotów współpracujących ze Związkiem Pracodawców Polska Miedź (HIPH) przygotowano uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych (numer w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów: UC94), które zostały przesłane do Ministerstwa Rozwoju i Technologii.

Link do stanowiska: https://pracodawcy.pl/uwagi-zppm-projekt-ustawy-o-systemie-rekompensat-dla-sektorow-i-podsektorow-energochlonnych-uc-94/