Monitoring Legislacji Krajowej 22 – 28.06.2023r.

W okresie 22 – 28.06.2023r. Rządowe Centrum Legislacji opublikowało 3. projekty ustawy oraz 47. projektów rozporządzeń Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów oraz poszczególnych Ministrów.

Przeprowadzono konsultacje 1. projektu ustawy i 10. projektów rozporządzeń dotyczących podmiotów członkowskich (pracodawcy, przedsiębiorcy, JST) zrzeszonych w Związku. Wszystkie akty prawne, które mogą znaleźć się w zainteresowaniu pracodawców i przedsiębiorców, omówiono szerzej w załączonym dokumencie.

Na podstawie opinii i ekspertyz podmiotów członkowskich Związku Pracodawców Polska Miedź przygotowano 1. stanowisko do opublikowanych projektów aktów prawnych oraz dokumentów strategicznych (poziom krajowy i europejski).

Stanowisko Związku Pracodawców Polska Miedź w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (nr 135 w Wykazie prac legislacyjnych Ministra Rodziny i Polityki Społecznej), które zostało przesłane do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.