Monitoring Legislacji Krajowej 24-30 czerwca 2024

W okresie 24 – 30 czerwca 2024 roku Rządowe Centrum Legislacji opublikowało 8 projektów ustaw oraz 19 projektów rozporządzeń Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów oraz poszczególnych Ministrów.

Przeprowadzono konsultacje 3 projektów ustaw i 2 projektów rozporządzeń dotyczących podmiotów członkowskich (pracodawcy, przedsiębiorcy, JST) zrzeszonych w Związku.

W analizowanym okresie opublikowano 47 aktów prawnych, tzn. ustaw, rozporządzeń Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów i poszczególnych ministrów oraz obwieszczeń w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego.

Akty prawne, które mogą znaleźć się w zainteresowaniu pracodawców i przedsiębiorców, omówiono szerzej w załączonym dokumencie.