Monitoring Legislacji Krajowej 26.08-01.09.2021

W okresie 26.08. – 01.09.2021 Rządowe Centrum Legislacji opublikowało 5. projektów ustaw oraz 14. projektów rozporządzeń Rady Ministrów, oraz poszczególnych Ministrów.

W omawianym okresie przeprowadzono konsultacje 2. projektów ustaw i 4. projektów rozporządzeń dotyczących podmiotów członkowskich (pracodawcy, przedsiębiorcy, JST) zrzeszonych w Związku. Wszystkie akty prawne, które mogą znaleźć się w zainteresowaniu pracodawców i przedsiębiorców, omówiono szerzej w załączonym dokumencie.

Na podstawie opinii i ekspertyz podmiotów członkowskich Związku Pracodawców Polska Miedź przygotowano uwagi Związku Pracodawców Polska Miedź do projektu dokumentu strategicznego Dolnośląski Ład (w części programowej) oraz propozycję dot. projektu Dolnośląska Akademia Rozwoju Przemysłu 4.0 (w ramach części wykonawczej), które zostały przesłane do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Link do stanowiska: https://pracodawcy.pl/uwagi-zppm-w-sprawie-projektu-programu-dolnoslaski-lad/