Monitoring Legislacji Krajowej 26.01-01.02.2023

W okresie 26.01 – 01.02.2023 r. Rządowe Centrum Legislacji opublikowało 50. projektów rozporządzeń Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów oraz poszczególnych Ministrów.

Przeprowadzono konsultacje 6. projektów rozporządzeń dotyczących podmiotów członkowskich (pracodawcy, przedsiębiorcy, JST) zrzeszonych w Związku. Zostały one omówione w tekście poniżej.

Na podstawie opinii i ekspertyz podmiotów członkowskich Związku Pracodawców Polska Miedź przygotowano 1 stanowisko do opublikowanych projektów aktów prawnych oraz dokumentów strategicznych.

Stanowisko Związku Pracodawców Polska Miedź (zgłoszone w ramach Komitetu ESG przy Krajowej Izbie Gospodarczej – konsultacje publiczne projektu rozporządzenia delegowanego Komisji Europejskiej (KE) uzupełniającego Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do standardów zrównoważonego raportowania, którego celem jest formalna akceptacja Europejskich Standardów Raportowania w zakresie Zrównoważonego Rozwoju (ESRS) opracowanych przez Europejską Grupę Doradczą ds. Sprawozdawczości Finansowej (European Financial Reporting Advisory Group) (EFRAG), które zostało przesłane do Ministerstwa Finansów.

Link do stanowiska: https://pracodawcy.pl/wsparcie-stanowiska-krajowej-izby-gospodarczej-kig-przygotowanego-przez-czlonkow-komitetu-ds-esg-przy-krajowej-izbie-gospodarczej-w-sprawie-projektu-rozporzadzenia-delegowanego-komisji-europejskiej/