Wsparcie stanowiska Krajowej Izby Gospodarczej (KIG) przygotowanego przez Członków Komitetu ds. ESG przy Krajowej Izbie Gospodarczej w sprawie projektu rozporządzenia delegowanego Komisji Europejskiej (KE) uzupełniającego Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do standardów zrównoważonego raportowania, którego celem jest formalna akceptacja Europejskich Standardów Raportowania w zakresie Zrównoważonego Rozwoju (ESRS)

Lubin, 26 stycznia 2023 r.

ZPPM / 2S / I / 2023

Departament Efektywności Wydatków Publicznych i Rachunkowości
Ministerstwo Finansów
ul. Świętokrzyska 12
00-916 Warszawa

Dotyczy: projektu rozporządzenia delegowanego Komisji Europejskiej (KE) uzupełniającego Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do standardów zrównoważonego raportowania, którego celem jest formalna akceptacja Europejskich Standardów Raportowania w zakresie Zrównoważonego Rozwoju (ESRS) opracowanych przez Europejską Grupę Doradczą ds. Sprawozdawczości Finansowej (European Financial Reporting Advisory Group) (EFRAG)

Temat: Wsparcie stanowiska Krajowej Izby Gospodarczej (KIG) przygotowanego przez Członków Komitetu ds. ESG przy Krajowej Izbie Gospodarczej w sprawie projektu rozporządzenia delegowanego Komisji Europejskiej (KE) uzupełniającego Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do standardów zrównoważonego raportowania, którego celem jest formalna akceptacja Europejskich Standardów Raportowania w zakresie Zrównoważonego Rozwoju (ESRS)

Szanowni Państwo

Związek Pracodawców Polska Miedź wspiera stanowisko Krajowej Izby Gospodarczej przygotowane przez Członków Komitetu ds. ESG przy Krajowej Izbie Gospodarczej w sprawie projektu rozporządzenia delegowanego Komisji Europejskiej (KE) uzupełniającego Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do standardów zrównoważonego raportowania, którego celem jest formalna akceptacja Europejskich Standardów Raportowania w zakresie Zrównoważonego Rozwoju (ESRS) opracowanych przez Europejską Grupę Doradczą ds. Sprawozdawczości Finansowej (European Financial Reporting Advisory Group) (EFRAG).

W przygotowanie niniejszego stanowiska zaangażowani byli w szczególności następujący członkowie Komitetu ds. ESG KIG:

 • Jolanta Okońska-Kubica, Doradca ESG, Przewodnicząca Komitetu ds. ESG;
 • Agnieszka Skorupińska, Partnerka w kancelarii CMS, Liderka Praktyki Prawa Ochrony Środowiska w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej, Koordynatorka Zespołu ds. ESG w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej, Wiceprzewodnicząca Komitetu ds. ESG, koordynatorka ankiety online wprowadzanej przez Komitet ds. ESG;
 • Borys Sawicki, Adwokat, kancelaria SK&S, koordynator wprowadzania danych do ankiety online przez Komitet ds. ESG;
 • Magdalena Bohusz-Boguszewska, Doradca strategiczny ds. ładu korporacyjnego, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR);
 • Jerzy Bombczyński, Baker McKenzie Krzyżowski i Wspólnicy sp.k.
 • Dr inż. Jan Bondaruk, Zastępca Naczelnego Dyrektora ds. Inżynierii Środowiska, Główny Instytut Górnictwa;
 • Małgorzata Jarczyk-Zuber, Chief ESG Innovation Officer, ING Bank Śląski SA;
 • Ewelina Karp-Kręglicka, Dyrektor biura zakupów, jakości i środowiska w Budimex SA, wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych;
 • Klaudia Kleps, Koordynator Pionu Rzecznictwa i Legislacji, Senior Ekspert w Polskiej Izbie Przemysłu Chemicznego;
 • Wojciech Konecki, Prezes Zarządu, APPLiA Polska – związek producentów AGD, Wiceprezes KIG;
 • dr hab. Joanna Kulczycka prof. uczelni, Kierowniczka Pracowni Badań Strategicznych, Instytut Badawczy Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią, Polska Akademia Nauk;
 • Aleksandra Majda, Doradczyni zarządu Hynfra P.S.A., CEO Go Green (PR, komunikacja, PA), Członkini Zarządu Fundacji Obywatele Natury;
 • Dr Igor Mitroczuk, Akademia Leona Koźmińskiego;
 • Anna Papka, Manager ds. Polityki Publicznej, Amazon;
 • Arkadiusz Pączka, Wiceprezes Zarządu, Federacja Przedsiębiorców Polskich;
 • Alina Skrob-Gała, Kierownik Wydziału ESG – Energa SA;
 • Beata Staszków, Prezeska Zarządu Związku Pracodawców Polska Miedź;
 • Aleksander Szalecki, Prezes Zarządu, Stratego.

Nadmieniam, że KIG (poprzez pracę Członków Komitetu ds. ESG przy Krajowej Izbie Gospodarczej) wziął udział w konsultacjach projektu ESRS z kwietnia 2022 roku prowadzonych przez EFRAG w terminie do 8 sierpnia 2022 roku, wypełniając kwestionariusz oraz przedstawiając dodatkowe stanowisko.

Komitet ds. ESG KIG z zadowoleniem przyjmuje obecne brzmienie ESRS i docenia całą ciężką pracę, która została włożona w ich opracowanie. Na podstawie analizy przeprowadzonej przez Komisję ds. ESG KIG oczywistym wydaje się, że treść ESRS jest bardzo szczegółowa, stąd ich przyjęcie przez Komisję jako wiążących, spowoduje ujednolicenie standardów raportowania zrównoważonego rozwoju w Unii Europejskiej dla przedsiębiorstw nimi objętych. Doceniamy pozytywny wpływ, jaki może to mieć na osiągnięcie celów zrównoważonego rozwoju w ogólnym ujęciu, a w szczególności redukcji związanych ze zmianami klimatycznymi, włączając cel zerowej emisji netto. Komitet ds. ESG KIG docenia też, że obecne brzmienie ESRS różni się od pierwotnego brzmienia ESRS opublikowanego w toku konsultacji społecznych, co wskazuje na częściowe uwzględnienie uwag i złagodzenie podejścia w odniesieniu do pewnych kwestii poruszanych w ESRS.

Zdajemy sobie sprawę, że ESRS są bardzo wymagające ze względu na zakres poruszanych w nich kwestii, jak również ich szczegółowość. Spełnienie wymogów ESRS będzie stanowiło istotne wyzwanie dla wszystkich jednostek, które będą musiały raportować zgodnie z ESRS stosownie do przyjętej i opublikowanej Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2464 z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 537/2014, dyrektywy 2004/109/WE, dyrektywy 2006/43/WE oraz dyrektywy 2013/34/UE w odniesieniu do sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (Dz. U. UE z 16.12. 2022 roku, L 322/15) (CSRD).

Podzielamy nadzieję, że nasze uwagi okażą się pomocne, i że wspólnie uda nam się sprawić, by ESRS działał na rzecz przedsiębiorstw, a nie zagrażając im.

Z wyrazami szacunku

Beata Staszków
Prezes Zarządu Związku Pracodawców Polska Miedź

Źródło: Krajowa Izba Gospodarcza