Monitoring Legislacji Krajowej 27.02 – 02.02.2022

W okresie od 27.01 – 02.02.2022 Rządowe Centrum Legislacji opublikowało 5. projektów ustaw oraz 36. projektów rozporządzeń Rady Ministrów, oraz poszczególnych Ministrów.

Przeprowadzono konsultacje 3. projektów ustaw i 6. projektów rozporządzeń dotyczących podmiotów członkowskich (pracodawcy, przedsiębiorcy, JST) zrzeszonych w Związku. Wszystkie akty prawne, które mogą znaleźć się w zainteresowaniu pracodawców i przedsiębiorców, omówiono szerzej w załączonym dokumencie.

Na podstawie opinii, uwag i ekspertyz podmiotów członkowskich przygotowano uwagi do projektu ustawy o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa (numer w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów: UD321), które zostały przesłane do Ministerstwa Zdrowia.

Link do stanowiska: https://pracodawcy.pl/opinia-w-sprawie-projektu-ustawy-o-modernizacji-i-poprawie-efektywnosci-szpitalnictwa-numer-w-wykazie-prac-legislacyjnych-ud321/