Monitoring Legislacji Krajowej 27.10 – 02.11.2022

W okresie od 27.10 – 02.11.2022 r. Rządowe Centrum Legislacji opublikowało 2. projekty ustaw oraz 19. projektów rozporządzeń i uchwał Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów oraz poszczególnych Ministrów.

Przeprowadzono konsultacje 2. projektów ustaw i 5. projektów rozporządzeń dotyczących podmiotów członkowskich (pracodawcy, przedsiębiorcy, JST) zrzeszonych w Związku. Wszystkie akty prawne, które mogą znaleźć się w zainteresowaniu pracodawców i przedsiębiorców, omówiono szerzej w załączonym dokumencie.

Na podstawie opinii i ekspertyz podmiotów członkowskich Związku Pracodawców Polska Miedź przygotowano 1 stanowisko do opublikowanych projektów aktów prawnych oraz dokumentów strategicznych.

Stanowisko Federacji Przedsiębiorców Polskich oraz Związku Pracodawców Polska Miedź – uwagi do projektu ustawy o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku (druk sejmowy 2697), które zostało przesłane do Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Sejmu RP.

Link do stanowiska: https://pracodawcy.pl/stanowisko-fpp-oraz-zppm-uwagi-do-projektu-ustawy-o-srodkach-nadzwyczajnych-majacych-na-celu-ograniczenie-wysokosci-cen-energii-elektrycznej-oraz-wsparciu-niektorych-odbiorcow-w-2023-roku-d/