Monitoring Legislacji Krajowej 28.07 – 03.08.2022

W okresie od 28.07 – 03.08.2022 Rządowe Centrum Legislacji opublikowało 1. projekt ustaw oraz 36 projektów rozporządzeń Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów oraz poszczególnych Ministrów.

Przeprowadzono konsultacje 15 projektów rozporządzeń dotyczących podmiotów członkowskich (pracodawcy, przedsiębiorcy, JST) zrzeszonych w Związku.

Wszystkie akty prawne, które mogą znaleźć się w zainteresowaniu pracodawców i przedsiębiorców, omówiono szerzej w załączonym dokumencie.