Monitoring Legislacji Krajowej 29.09 – 05.10.2022

W okresie 29.09 – 05.10.2022 Rządowe Centrum Legislacji opublikowało 5. projektów ustaw oraz 50. projektów rozporządzeń i uchwał Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów oraz poszczególnych Ministrów.

Przeprowadzono konsultacje 3. projektów ustaw i 11. projektów rozporządzeń dotyczących podmiotów członkowskich (pracodawcy, przedsiębiorcy, JST) zrzeszonych w Związku. Zostały one omówione w tekście poniżej.

Na podstawie opinii i ekspertyz podmiotów członkowskich Związku Pracodawców Polska Miedź przygotowano 1 stanowisko do opublikowanych projektów aktów prawnych oraz dokumentów strategicznych.

Stanowisko Związku Pracodawców Polska Miedź (zgłoszone w ramach Komitetu ESG przy Krajowej Izbie Gospodarczej – konsultacje publiczne dotyczące raportu dot. tzw. minimalnych gwarancji Europejskich Standardów Sprawozdawczości Zrównoważonego Rozwoju (ESRS) – Public consultation regarding the Draft Raport on Minimum Safeguards of European Sustainability Reporting Standards (“ESRS”), które zostało przesłane do Komisji Europejskiej (DG FISMA) oraz European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG); Link do stanowiska: https://pracodawcy.pl/support-of-kig-polish-chamber-of-commerce-in-public-consultation-regarding-the-draft-raport-on-minimum-safeguards-of-european-sustainability-reporting-standards-esrs-exposure-dra/