Monitoring Legislacji Krajowej 30.03. – 04.04.2023

W okresie 30.03. – 04.04.2023 r. Rządowe Centrum Legislacji opublikowało 2. projekty ustaw oraz 15. projektów rozporządzeń Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów oraz poszczególnych Ministrów.

Przeprowadzono konsultacje 1. projektu ustawy i 4. projektów rozporządzeń dotyczących podmiotów członkowskich (pracodawcy, przedsiębiorcy, JST) zrzeszonych w Związku. Zostały one omówione w tekście poniżej.