Monitoring legislacji krajowej od 18.06 – 25.06.2020

W  okresie od 18.06 – 25.06.2020 roku opublikowano trzydzieści sześć projektów rozporządzeń Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów oraz poszczególnych ministrów. Nadmienić należy, że w tym czasie nie został opublikowany żaden projekt ustawy. Z powyższej liczby w zainteresowaniu pracodawców i przedsiębiorców znaleźć się mogą trzy projekty rozporządzeń.
Zostały one omówiono szerzej w załączonym tekście.